The Lumos Deluxe Resort Hotel Alanya. Antalya. Türkiye. | info@lumoshotel.com

Tab Image

The Lumos Deluxe Resort Hotel olarak misafir odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz konaklama hizmeti faaliyetinde misafirlerimizin beklentilerini, şikayetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkanları sunarak, herhangi bir ekonomik beklenti olmaksızın misafirlerimizi dikkatle dinleriz. Tüm yasal şartları, turizm mevzuatı şartlarını en önemlisi insan odaklı ahlak kurallarını ve yönetimimizin dokümante edilmiş bilgilerini dikkate alarak maksimum seviyede misafir memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, misafirimize ait geri bildirimleri değerlendirir ve çözüm üretiriz.

• Faaliyetimiz ile ilgili misafir şikayetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme ve misafirlerimize sonuçları bildirme süreçlerini ; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektif, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda misafir odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgi ve deneyimlerimizi sürekli iyileştirme sağlamak yönünde kullanırız.

• Misafirlerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve en mükemmeline ulaştırabilmek için misafirlerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.